Porady przy planowaniu kuchni cz. 2

Zastosowanie trójkąta roboczego

Pomijając zabudowę jednorzędową – zasada trójkąta roboczego znajduje odzwierciedlenie praktycznie we wszystkich możliwych sposobach aranżacji wnętrza kuchni.

Pięć poniższych rysunków ilustruje odmienne ustawienie sprzętu AGD i szafek zgodnie z zasadą trójkąta roboczego. Wybór któregoś z nich pozwala na stworzenie interesującego i indywidualnego projektu.

Jednak przed wybraniem odpowiedniej zabudowy należy pamiętać o uwzględnieniu spraw czysto technicznych (tj. umiejscowienie okien, drzwi, instalacji elektrycznych, wodnych, przyłączy gazu).

Projektując kuchnię obowiązkowo należy uwzględnić listwy dystansowe (blendy).

Listwy te eliminują:

  1. Niedogodności w montażu (krzywizny ścian);
  2. Konieczność stosowania szafek nietypowych w szerokościach;
  3. W przypadku słupków lodówkowych problem z wysunięciem szuflad zamrażalnika;
  4. Uszkodzenia ścian uchwytem.

Wskazana szerokość listew wynosi od 5 do 8 cm.

Część 3 – Ergonomia pracy w kuchni

Scroll to Top